Máy tính ALL IN ONE GOODM
Sản Phẩm Mới

Friday, July 4, 2014

Máy tính All In One "GoodM! GAE6116Z"

9.515.000

Model    "GoodM!
GAE6116Z"
Display     21'.5" LED Backlight (1920*1080) Full HD
CPU     "Intel® Processor G1630
(2M Cache, 2.80 GHz)"
Mainboard    Desktop Board Chipset Intel® H61
Graphics    Intel® HD Graphics
Memory      2G - DDR3 - 1600
Hard Disk     SATA 500 Gb
Keymouse    A4Tech usb port
WiFi    802.11 b/g /n
LAN    10/100 M
Web Cam    2.0 Megapixel
Speaker    Stereo 2x3w, SP 5.1 ch
Dimension    57*43*10 cm
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính All In One "GoodM! GAG6120Z"

9.865.000
Model    "GoodM!
GAG81340Z"
Display     21'.5" LED Backlight (1920*1080) Full HD

CPU     "Intel® Pentium® G3420
(3M Cache, 3.20 GHz) Haswell"
Mainboard    Desktop Board Chipset Intel® H81
Graphics    Intel® HD Graphics
Memory     2G - DDR3 - 1600
Hard Disk     SATA 500 Gb
Keymouse    A4Tech usb port
WiFi    802.11 b/g /n
LAN    10/100 M
Web Cam    2.0 Megapixel
Speaker    Stereo 2x3w, SP 5.1 ch
Dimension    57*43*10 cm
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính ALL In One "GoodM! GAG81340Z"

10.315.000

Model    "GoodM!
GAG81340Z"
Display     21'.5" LED Backlight (1920*1080) Full HD
CPU     "Intel® Pentium® G3420
(3M Cache, 3.20 GHz) Haswell"
Mainboard    Desktop Board Chipset Intel® H81
Graphics    Intel® HD Graphics
Memory     2G - DDR3 - 1600
Hard Disk     SATA 500 Gb
Keymouse    A4Tech usb port
WiFi    802.11 b/g /n
LAN    10/100 M
Web Cam    2.0 Megapixel
Speaker    Stereo 2x3w, SP 5.1 ch
Dimension    57*43*10 cm
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính ALl In One "GoodM! GAC6140C3-Z"

11.680.000
Model    "GoodM!
GAC6140C3-Z"
Display     21'.5" LED Backlight (1920*1080) Full HD
CPU     "Intel® Core™ i3-3240
(3M Cache, 3.40 GHz) Ivy Bridge "
Mainboard    Desktop Board Chipset Intel® H61
Graphics    Intel® HD 2500
Memory     4G - DDR3 - 1600
Hard Disk     SATA 500 Gb
Keymouse    A4Tech usb port
WiFi    802.11 b/g /n
LAN    10/100/1000 M
Web Cam    2.0 Megapixel
Speaker    Stereo 2x3w, SP 5.1 ch
Dimension    57*43*10 cm
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính All In One "GoodM! GAC8141C3-Z"

14.860.000
Model    "GoodM!
GAG81340Z"
Display     21'.5" LED Backlight (1920*1080) Full HD
CPU     "Intel® Pentium® G3420
(3M Cache, 3.20 GHz) Haswell"
Mainboard    Desktop Board Chipset Intel® H81
Graphics    Intel® HD Graphics
Memory     2G - DDR3 - 1600
Hard Disk     SATA 500 Gb
Keymouse    A4Tech usb port
WiFi    802.11 b/g /n
LAN    10/100 M
Web Cam    2.0 Megapixel
Speaker    Stereo 2x3w, SP 5.1 ch
Dimension    57*43*10 cm
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính All In One "GoodM! GAC8144C5-Z"

15.140.000
Model    "GoodM!
GAC8144C5-Z"

Display     21'.5" LED Backlight (1920*1080) Full HD
CPU     "Intel® Core™ i5- 4440
(6M Cache, up 3.3 GHz) Haswell"
Mainboard    Desktop Board Chipset Intel® H81 by Asus
Graphics    Intel® HD 4600
Memory     8G - DDR3 - 1600
Hard Disk     SATA 1Tb
Keymouse    A4Tech usb port
WiFi    802.11 b/g /n
LAN    10/100/1000 M
Web Cam    2.0 Megapixel
Speaker    Stereo 2x3w, SP 5.1 ch
Dimension    57*43*10 cm
Mua hàng Xem chi tiết

Thursday, August 8, 2013

Máy tính ALL IN ONE Haswell GAC4430K

14.860.000
Model GoodM! - GAC4430K
Display 21'.5" LED Backlight (1920*1080) Full HD
CPU "Intel® Core™ i5- 4430(6M Cache, up 3.2 GHz) Haswell"
Mainboard Intel® Desktop Board DB85FL 1150
Graphics Intel® HD 4600
Memory 4G - DDR3 - 1600
Hard Disk SATA 1Tb
DVD Option Slim DVD
WiFi 802.11 b/g /n
LAN 10/100/1000 M
Web Cam 2.0 Megapixel
Audio I/O Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w
Mua hàng Xem chi tiết

All In One GoodM Haswell GAC4430

14.410.000
Model GoodM! - GAC4430
Display 18.5" LED Backlight (1366*768) HD ready
CPU "Intel® Core™ i5- 4430(6M Cache, up 3.2 GHz) Haswell"
Mainboard Intel® Desktop Board DB85FL 1150
Graphics Intel® HD 4600
Memory 4G - DDR3 - 1600
Hard Disk SATA 640 Gb
DVD Option USB/Slim DVD
WiFi 802.11 b/g /n
LAN 10/100/1000 M
Web Cam 2.0 Megapixel
Audio I/O Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w
...
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính ALL IN ONE GoodM! - GATC3330

16.200.000

Model GoodM! - GATC3330
Display 21'' Full HD 1080   (LED Backlight)
CPU "Intel® Core™ i5- 3330(6M Cache, 3.0 GHz) Ivy Bridge  "
Mainboard Desktop Board Chipset Intel® H61
Graphics Intel® HD 2500
Memory 4G - DDR3 - 1333
Hard Disk 640Gb
DVD Option Slim DVD
WiFi 802.11 b/g /n
LAN 10/100/1000 M
Web Cam 2.0 Megapixel
Audio Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính ALL IN ONE GoodM! - GATC3210

14.100.000

Model GoodM! - GATC3210
Display 21'' Full HD 1080   (LED Backlight)
CPU "Intel® Core™ i3- 3210 (3M Cache, 3.2 GHz) Ivy  Bridge  "
Mainboard Desktop Board Chipset Intel® H61
Graphics Intel® HD 2500
Memory 4G - DDR3 - 1333
Hard Disk SATA 500Gb
DVD Option USB/Slim DVD
WiFi 802.11 b/g /n
LAN 10/100/1000 M
Web Cam 2.0 Megapixel
Audio Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính ALL IN ONE GoodM! - GATG860

12.760.000
Model GoodM! - GATG860
Display 21'' Full HD 1080   (LED Backlight)
CPU "Intel® Pentium® Processor G860 (3M Cache, 3.0 GHz)"
Mainboard Desktop Board Chipset Intel® H61
Graphics Intel® GPU 850/1100Mhz
Memory 4G - DDR3 - 1333
Hard Disk SATA 500Gb
DVD Option USB/Slim DVD
WiFi 802.11 b/g /n
LAN 10/100/1000 M
Web Cam 2.0 Megapixel
Audio Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w
Mua hàng Xem chi tiết

Wednesday, August 7, 2013

Máy tính ALL IN ONE Cảm Ứng GoodM! - GATG2010

12.100.000
Model GoodM! - GATG2010
Display 21'' Full HD 1080   (LED Backlight)
CPU "Intel® Pentium® Processor G2010 (3M Cache, 2.80 GHz)"
Mainboard Desktop Board Chipset Intel® H61
Graphics Intel® HD 2500
Memory 2G - DDR3 - 1333
Hard Disk SATA 500Gb
DVD Option USB/Slim DVD
WiFi 802.11 b/g /n
LAN 10/100/1000 M
Web Cam 2.0 Megapixel
Audio Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w.
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính ALL IN ONE GoodM! - GATE550

11.600.000
Model GoodM! - GATE550
Display 21'' Full HD 1080   (LED Backlight)
CPU "Intel® Celeron® Processor G550 (2M Cache, 2.60 GHz)"
Mainboard Desktop Board Chipset Intel® H61
Graphics Intel® GPU 850/1100Mhz
Memory 2G - DDR3 - 1333
Hard Disk SATA 250 Gb
DVD Option USB/Slim DVD
WiFi 802.11 b/g /n
LAN 10/100/1000 M
Web Cam 2.0 Megapixel
Audio Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w.
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính ALL IN ONE GoodM! - GAC3330L

14.330.000

Model GoodM! - GAC3330L
Display 21'' Full HD 1080   (LED Backlight)
CPU "Intel® Core™ i5- 3330(6M Cache, 3.0 GHz) Ivy Bridge  "
Mainboard Desktop Board Chipset Intel® H61
Graphics Intel® HD 2500
Memory 4G - DDR3 - 1333
Hard Disk 640Gb
DVD Option Slim DVD
WiFi 802.11 b/g /n
LAN 10/100/1000 M
Web Cam 2.0 Megapixel
Audio Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w

Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính ALL IN ONE GoodM! - GAC3220L

12.330.000
Model GoodM! - GAC3220L
Display 21'' Full HD 1080   (LED Backlight)
CPU "Intel® Core™ i3- 3220 (3M Cache, 3.3 GHz) Ivy  Bridge  "
Mainboard Desktop Board Chipset Intel® H61
Graphics Intel® HD 2500
Memory 4G - DDR3 - 1333
Hard Disk SATA 500Gb
DVD Option USB/Slim DVD
WiFi 802.11 b/g /n
LAN 10/100/1000 M
Web Cam 2.0 Megapixel
Audio Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w

Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính ALL IN ONE GoodM! - GAG2120L

10.675.000
Model GoodM! - GAG2120L
Display 21'' Full HD 1080   (LED Backlight)
CPU "Intel® Pentium® Processor G2120 (3M Cache, 3.1 GHz)"
Mainboard Desktop Board Chipset Intel® H61
Graphics Intel® GPU 850/1100Mhz
Memory 2G - DDR3 - 1333
Hard Disk SATA 500Gb
DVD Option USB/Slim DVD
WiFi 802.11 b/g /n
LAN 10/100/1000 M
Web Cam 2.0 Megapixel
Audio Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính ALL IN ONE GoodM! - GAG2020L

10.365.000
Model GoodM! - GAG2020L
Display 21'' Full HD 1080   (LED Backlight)
CPU "Intel® Pentium® Processor G2020(3M Cache, 2.90 GHz)"
Mainboard Desktop Board Chipset Intel® H61
Graphics Intel® HD 2500
Memory 2G - DDR3 - 1333
Hard Disk SATA 500Gb
DVD Option USB/Slim DVD
WiFi 802.11 b/g /n
LAN 10/100/1000 M
Web Cam 2.0 Megapixel
Audio Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính ALL IN ONE GoodM! - GAE1610L

9.915.000
Model GoodM! - GAE1610L
Display  21'' Full HD 1080   (LED Backlight)
CPU  Intel® Celeron® Processor G1610(2M Cache, 2.60 GHz)
Mainboard Desktop Board Chipset Intel® H61
Graphics Intel® GPU 850/1100Mhz
Memory   2G - DDR3 - 1333
Hard Disk  SATA 250 Gb 
WiFi 802.11 b/g /n LAN 10/100/1000 M
Web Cam 2.0 Megapixel 
Audio Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w...
Mua hàng Xem chi tiết

Thursday, May 2, 2013

Ram kingston 4Gb/1333

ram kingston gia re
660.000 VNĐ
Ram Kingston 4Gb/1333 DDR3
Bảo hành 36 tháng
1 đổi 1
Fix số lượng Call 01689 978 225
Giá chưa bao gồm VAT, hỗ trợ 5% VAT = 615.000.000  
Mua hàng Xem chi tiết

Ram Kingston 2Gb/1333

bán ram kingston 2gb
350.000 VNĐ
Ram Kingston 2g/1333 DDR3

GÍA BÁN 01 ĐẾN 10 Cây: 315.000đ 
GÍA BÁN 11 ĐẾN 50 Cây : 310.000đ

GÍA BÁN 51 ĐẾN 100 Cây : 308.000đ

 GIÁ BÁN 101 CÂY TRỞ LÊN : 305.000đ

LẤY VAT CỘNG THÊM 5% (GIÁ BÁN HỖ TRỢ)
BẢO HÀNH 3 NĂM(1 đổi 1)

BÁC NÀO CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ :
Mr Nguyên
: 01689 978 225 - 0125 225 0485

ĐC : Vườn Chuối,P4,Q3,TP.HCM
GIAO HÀNG TẬN NƠI MIỄN PHÍ KHI MUA TRÊN 10 CÂY TRONG THÀNH PHỐ
NHẬN SHIP HÀNG ĐI TẤT CẢ CÁC TỈNH
Mua hàng Xem chi tiết

Khung sườn All in one 21.5 inch

khung suon may tinh all in one
5.152.000 VNĐ
Operating System Tùy chọn: DOS, Linux, XP, Windows® 7, Windows® 8 
Display 21.5" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 
Processor Có thể lắp celeron -> core I72nd
Mainboard Tùy chọn cả về thương hiệu và kích thước  (Mini ITX, FlexATX, Micro ATX ..)
Graphic Tùy vào mainboard 
Memory Tùy lựa chọn khách hàng  (1Gb, 2Gb, 4Gb.. Bus 800,1066, 1333…)
HDD Options Sata 3.5" (HDD máy để bàn) 
Optical Drive Tùy chọn DVD slim 
Wireless Network Tùy chọn USB 802.11 b/g /n
FAN Sys Có sẵn Socket 775 (Option 1155)
Camera Có sẵn integrated -2.0 M.Pixels 
Audio Có sẵn integrated 2 x 3w
Touch screen Màn hình cảm ứng điện trở. 
I/O Ports Tùy vào mainboard 
1 x Headphone Out, 1 x Mic-in (2 cổng bên hông)
Power Supply Có sẵn mini ATX 24 Pin 120w
Dimensions 46.8 x 32.8 x 3.3 (WxHxD) cm
Weight 5.6 kg
Color Trắng/ Đen/ Xám
Accessories Kính chắn chức năng, cable, giá đỡ, ốc vít, hướng dẫn lắp ráp 
Hộp carton, CD Driver, CPU FAN …
Opening  Không phải tháo tấm kính trước khi tháo máy, 100% ốc phía sau.
Mua hàng Xem chi tiết

Khung sườn All in one 18.5 inch

4.768.000 VNĐ
Operating System Tùy chọn: DOS, Linux, XP, Windows® 7, Windows® 8 
Display Có sẵn : 18.5" Wide Screen. HD - LED toàn giải mới. 
Processor Có thể lắp celeron -> core I5 ivy (Intel)
Mainboard Tùy chọn mainboard máy bàn PC  (Mini ITX, FlexATX, Micro ATX ..)
Graphic Tùy vào Mainboard/CPU
Memory Tùy chọn   (1Gb, 2Gb, 4Gb.. Bus 800,1066, 1333…)
HDD Tùy chọn (Sata 2.5")
Optical Drive Tùy chọn USB DVD hoặc DVD slim khi lắp mainboard mini ITX (17x17)
Wireless Network Tùy chọn USB 802.11 b/g /n
FAN Sys Kèm theo FAN tốc độ cao 54vong/phút + tản nhiệt đồng nguyên chất 
Camera Có sẵn integrated -2.0 M.Pixels 
Audio Có sẵn integrated 2 x 3w
Touch screen NA
I/O Ports Tùy vào mainboard 
1 x Headphone Out, 1 x Mic-in (2 cổng bên hông)
Power Supply Có sẵn ATX 24 Pin 120w
Dimensions 46.8 x 32.8 x 3.3 (WxHxD) cm
Weight 5.6 kg
Color Trắng/ Đen/ Xám
Accessories Kính chắn chức năng, cable, giá đỡ, ốc vít, hướng dẫn lắp ráp 
Hộp carton, CD Driver, CPU FAN …
Opening  Smart opening (Tháo tấm kính trước khi  mở máy bằng nam châm thông minh)
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính ALL IN ONE GoodM! - GAC3330K

all in one pc
13.600.000 VNĐ
Model GoodM! - GAC3330K
Display  21'' Full HD 1080   (LED Backlight)
CPU  Intel® Core™ i5- 3330
(6M Cache, 3.0 GHz) Ivy Bridge  
Mainboard Intel H61 socket 1155
Graphics Intel® HD 2500
Memory  4G - DDR3 - 1600
Hard Disk  SATA 1TB
WiFi 802.11 b/g /n
LAN 10/100/1000 M
Web Cam 2.0 Megapixel 
Audio I/O Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính ALL IN ONE GoodM! - GAC3220K

máy tính all in one
11.500.000 VNĐ
Model GoodM! - GAC3220K
Display  21'' Full HD 1080   (LED Backlight)
CPU  Intel® Core™ i3- 3220
(3M Cache, 3.2 GHz)
 Ivy  Bridge  
Mainboard Intel H61 socket 1155
Graphics Intel® HD 2500
Memory  4G - DDR3 - 1333
Hard Disk  SATA 500 Gb
DVD  Option Slim DVD
WiFi 802.11 b/g /n
LAN 10/100/1000 M
Web Cam 2.0 Megapixel 
Audio I/O Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính ALL IN ONE GoodM! - GAG2120K

may tinh aio
9.945.000 VNĐ
Model GoodM! - GAG2120K
Display  21'' Full HD 1080   (LED Backlight)
CPU  Intel® Pentium® Processor G2120
(3M Cache, 3.1 GHz)
Mainboard Intel® H61 socket 1155
Graphics Intel® GPU 850/1100Mhz
Memory  2G - DDR3 - 1333
Hard Disk  SATA 500 Gb
DVD  Option Slim DVD
WiFi 802.11 b/g /n
LAN 10/100 M
Web Cam 2.0 Megapixel 
Audio I/O Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w
Mua hàng Xem chi tiết

Máy tính ALL IN ONE GoodM! - GAG2020k

all in one goodm
9.685.000 VNĐ
Model GoodM! - GAG2020K
Display  21'' Full HD 1080   (LED Backlight)
CPU  Intel® Pentium® Processor G2020
(3M Cache, 2.90 GHz)
Mainboard Intel® H61 socket 1155
Graphics Intel® HD 2500
Memory  2G - DDR3 - 1333
Hard Disk  SATA 500 Gb
DVD  Option Slim DVD
WiFi 802.11 b/g /n
LAN 10/100 M
Web Cam 2.0 Megapixel 
Audio I/O Support: 5.1 ch
Speaker 2 x 3w
Mua hàng Xem chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Nguyên Mr Nguyên

Sản phẩm nổi bật

Support : GMTECH | All in one GoodM
Copyright © 2013. Công ty GMTECH - Phân phối máy tính All In One GoodM toàn quốc 0938320211 - All Rights Reserved
Website Created by GoodM Published by All in one